Sök
måndag den 22 augusti 2022

Tillverkning

Grunden för torven är densamma – höglandets fina mossar. Däremot använder vi två olika metoder när vi plockar upp torven – block och fräsning.
Blocktorv

Blocktorv är precis som det låter; torv i block. Med specialverktyg skärs blocken ut i mossen och staplas under hösten upp på mossen. När de ligger ute över vintern fryser de och man får en porsprängning i torven. Den här metoden ökar torvens vattenupptagningsförmåga med hundra procent. Torven säljs sedan som block eller finfördelad.
Frästorv

En annan metod är att ta upp torv med en stor harv. Genom att harva bort en till två centimeter i taget får man en finfördelad torv. Den nyfrästa torven får ligga och torka för att sedan sugas upp. Frästorven blir kompaktare än blocktorven, de blandas sedan för att få fram önskade egenskaper såsom uppsugningsförmåga mm.


BMR Produkter AB | 57021 Malmbäck | Tfn: 0380-262 24 | Fax: 0380-26920 | info@bmrprodukter.se
© 2011 BMR Produkter AB » Logga in